ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp135.000,00IDR
1 سال
Rp135.000,00IDR
1 سال
Rp135.000,00IDR
1 سال
.net
Rp155.000,00IDR
1 سال
Rp155.000,00IDR
1 سال
Rp155.000,00IDR
1 سال
.org
Rp177.000,00IDR
1 سال
Rp177.000,00IDR
1 سال
Rp177.000,00IDR
1 سال
.co.id
Rp325.000,00IDR
1 سال
Rp325.000,00IDR
1 سال
Rp325.000,00IDR
1 سال
.web.id
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
.ac.id
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
.my.id
Rp60.000,00IDR
1 سال
Rp60.000,00IDR
1 سال
Rp60.000,00IDR
1 سال
.biz.id
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
.info
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp175.000,00IDR
1 سال
Rp175.000,00IDR
1 سال
.or.id
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
.sch.id
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
Rp65.000,00IDR
1 سال
.id
Rp250.000,00IDR
1 سال
Rp250.000,00IDR
1 سال
Rp250.000,00IDR
1 سال
.xyz
Rp25.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.io
Rp850.000,00IDR
1 سال
Rp850.000,00IDR
1 سال
Rp850.000,00IDR
1 سال
.biz
Rp179.000,00IDR
1 سال
Rp179.000,00IDR
1 سال
Rp179.000,00IDR
1 سال
.club
Rp175.000,00IDR
1 سال
Rp175.000,00IDR
1 سال
Rp175.000,00IDR
1 سال
.wiki
Rp400.000,00IDR
1 سال
Rp400.000,00IDR
1 سال
Rp400.000,00IDR
1 سال
.space
Rp49.000,00IDR
1 سال
Rp300.000,00IDR
1 سال
Rp300.000,00IDR
1 سال
.website
Rp54.300,00IDR
1 سال
Rp300.000,00IDR
1 سال
Rp300.000,00IDR
1 سال
.online
Rp68.000,00IDR
1 سال
Rp500.000,00IDR
1 سال
Rp500.000,00IDR
1 سال
.tv
Rp600.000,00IDR
1 سال
Rp600.000,00IDR
1 سال
Rp600.000,00IDR
1 سال
.site
Rp400.000,00IDR
1 سال
Rp400.000,00IDR
1 سال
Rp400.000,00IDR
1 سال
.tech
Rp77.000,00IDR
1 سال
Rp626.000,00IDR
1 سال
Rp626.000,00IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains